صبح روز یکشنبه بازدیدی با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با هدف بهره گیری از نقطه نظرات متخصصین امر طراحی و اجرای آثار حجمی ( المان ها و مجسمه های شهری) در محل ایستگاه مترو قطار برقی گلشهر- شهر جدید هشتگرد صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛ در ادامه ضمن تاکید بر همکاری هرچه بیشتر انجمن و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، مقرر گردید، انجمن هنرمندان مجسمه ساز کشور، نسبت به احصاء ایده های متناسب جهت طراحی و اجرای المان و مجسمه های شهری در ضلع شمالی محوطه ایستگاه مترو از طریق ارائه فراخوان در اسرع وقت اقدام نمایند.

شایان ذکر است محوطه مترو با فضایی بالغ بر 20 هکتار با رویکرد پایداری محیط و منظر در دست طراحی می باشد، که تلفیق المان ها و مجسمه های شهری با مسیر پیاده و دوچرخه پیش بینی شده و همچنین واکاری درختان جنگلی موجب خلق فضاهای جمعی و ارتقاء حضور پذیری شهروندان محترم می گردد که مجسمه سازان برجسته کشور از اوایل مهرماه سال جاری با ثبت آثار خود در غنابخشی به محیط در دست ساخت مشارکت خواهند نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://hashtgerd.ntdc.ir/?p=21504
کد خبر
21504