نشست تخصصی و هم اندیشی در راستای تهیه طرح تفصیلی شهرجدید هشتگرد با حضور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، معاون شهرسازی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، صاحبنظران و کارشناسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛ در این نشست کاربریهای پیشنهادی در راستای تهیه طرح تفصیلی جدید متناسب نیازهای شهر و با کمترین چالش که مورد تاکید شرکت عمران و مدیریت شهری شهرجدید هشتگرد است، بررسی شد.

شناسایی مغایرتها و چالشهای اجرایی موجود، بررسی پیشنهادات و ارائه راهکارهای لازم در راستای تهیه طرح تفصیلی از مباحث این نشست بود.

شایان ذکر است اصلاح طرح تفصیلی پیشنهادی و پیگیری تصویب آن در برنامه های مشترک مدیریت شهری و شرکت عمران است که منبعد با حضور کارشناسان دو نهاد خدمت رسان بررسی خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://hashtgerd.ntdc.ir/?p=30549
کد خبر
30549