به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ؛ برگزاری جلسه مترو با حضور مهندس رضیئی سرپرست محترم شرکت عمران و مشاوران و پیمانکاران مبنی بر بررسی مسائل اجرایی ایستگاه و مسیر مترو و رفع معارضین جهت تسریع در روند اجرا صورت پذیرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://hashtgerd.ntdc.ir/?p=20463
کد خبر
20463