دکتر حق لطفی مدیر عامل شرکت عمران با حضور در ساختمان اداری مسکن مهر شهر جدید هشتگرد از نحوه ارائه خدمت مدیران و کارکنان این مجموعه به مردم بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران؛ حق لطفی در این بازدید خطاب به کارکنان خود رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی جهت حفظ کرامت انسانی آنان را مورد تاکید قرار دادند و افزودند باید شرایطی فراهم گردد تا امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان برای پاسخگویی،ارائه راهنماییهای لازم و رسیدگی به درخواستهای مردم در چارچوب وظایف محوله به نحو مطلوبی به وجود آمده و پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع بعنوان یک وظیفه ذاتی مورد توجه قرار گیرد.

لینک کوتاه نوشته
https://hashtgerd.ntdc.ir/?p=23988
کد خبر
23988