تاریخچه

بند «د» ذیل تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور بر تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد تاکید جدی داشته و جهت نیل به اهداف تعیین شده راهکارهای متعددی من جمله اجاره بلند مدت زمین در چارچوب حق بهره برداری از زمین های دولتی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی را پیشنهاد نمود.

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اجرای بند « د » تبصر ه 6 قانون بودجه سال 86 توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید که طی تبصره 4 ذیل بند « ب » آن کلیه وظایف وزارت مذکور در خصوص اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 12000 نفر اعم از تهیه زمین ، دریافت لیست متقاضیان پالایش شده از وزارت تعاون و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات و نظارت بر تهیه طرحهای آماده سازی و عملیات ساخت واحدها به بنیاد مسکن اسلامی واگذار گردید.

دولت محترم در جهت پیشبرد اهداف یاد شده در زمینه تولید و عرضه مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تهیه و به عنوان لایحه یک فوریتی در تاریخ 1/3/86 جهت مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و متعاقباً مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 25/2/87 قانون مذکور را با تایید شورای محترم نگهبان مصوب نمود.

در تاریخ 18/9/87 طی مصوبه هیات محترم دولت و با امضای معاون اول محترم رئیس جمهور در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت اقدامات مربوط به مسکن مهر به قائم مقامی وزارت مسکن شهرسازی به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده شد.

شیوه نامه اجرایی طرح مذکور در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت با مبنای واگذاری مسئولیت کلیه امورمسکن مهر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ 7/2/88 از سوی وزیر محترم مسکن ابلاغگردید که به همراه فرمها و دستورالعملهای اجرایی بپیوست آن مهمترین منبع و مرجع طرح مذکور در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت می باشد.

اقدامات مقرراتی:

بنیاد مسکن پس از تصویب شوه نامه مذکور به صورت پیگیر مجدانه در راستای تحقق اهداف طرح مذکور با استفاده از پتانسیل بالای خود و شبکه گسترده ادارات و شهبات در سطح شهرستانها و شهرهای کشور تمام تلاش خود را به کار بسته و در تعامل فراگیر با بانک مسکن که به عنوان بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات پخش مسکن می باشد همکاری گسترده ای در پیش گرفته تا آنجا که در بسیاری از موارد با پیشنهاد بنیاد مسکن تبصره ها و اصلاحیه های متعددی در جهت تسریع و پیشبرد طرح به آن اضافه شده که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

– پیش بینی راهکارهای مختلف برای تامین اراضی اجاره بلند مدت به روشهای ذیل:

 • استفاده از زمینهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی
 • استفاده از زمینهای ملی در اختیار سازمانهای دولتی غیر از وزارت مسکن و شهرسازی مانند منابع طبیعی و …
 • زمینهای توافقی به صورت توافق با مالکین حقیقی و حقوقی
 • اراضی در اختیار بنیاد مسکن به عنوان نهاد عمومی غیر دولت

– پرداخت وام به متقاضیان دارای زمین ملکی، با حفظ مالکیت اشخاص بر عرصه و اعیان.

– معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات 150 میلیون ریالی از ابتدا در زیمنهایی که امکانات ساخت واحد مسکونی، همزمان با اجرای عملیات آماده سازی وجود دارد.

– ساخت یک تا 2 واحد بصورت اضافه اشکوب بر روی واحد مسکونی دارای استحکام بنا و یا تخریب واحد مسکونی فرسوده موجود و ساخت 3 واحد مسکونی تحت شرایط تعریف شده طرح

– ارائه راهکار جهت پرداخت تسهیلات به زمین های ملکی فاقد سند که گامی موثر و بزرگ در جهت پیشبرد طرح و عبور از موانع موجود می باشد.

– معرفی متقاضیان به بانک با دستور تهیه نقشه جهت انعقاد پیش قرارداد تعیین مهلت برای اخذ پروانه ساختمانی و ارائه به بانک جهت انعقاد قطعی قرارداد مشارکت مدنی.

– پرداخت یارانه های مسکن مهر، مصوب وزارت محترم مسکن و شهرسازی با سرفصل های:

 • کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی و محدود نمودن آن به حداکثر 000ر100 ریال در هر متر مربع.
 • تخفیف 50 درصد هزینه صدور پروانه ساختمانی و 50 درصد باقیمانده به صورت اقساط 36 ماهه.
 • کاهش هزینه های مهندسی و محدود نمودن آن به حداکثر 000ر30 ریال در هر متر مربع.
 • کمک هزینه تهیه طرح آماده سازی به مبلغ 000ر000ر10 ریال برای هر هکتار زمین اجاره 99 ساله.
 • کمک هزینه تهیه طرح معماری و سازه به مبلغ 000ر000ر2 ریال برای هر واحد مسکونی 99 ساله و ملکی.
 • تقسیط 2 ساله هزینه دریافت انشعابات آب، برق و گاز از زمان بهره برداری واحد احداثی.
 • صدور پایان کار عملیات ساختمانی از سوی شهرداریها در مرحله سفت کاری قابل سکونت.