تامین خدمات  اولیه  برای استقرار  مالکان  مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد  یکی از اولویت  های شرکت  عمران  شهر جدید هشتگرد  است  که همزمان  با  پیشرفت  فیزیکی در بخش ساخت این بخش نیز بعنوان  خدمات  زیر بنایی در حال پیشرفت است  ، کلیه  خدمات  زیربنایی و سه  بخش آب و فاضلاب ، برق  و گاز قابل  تقسیم  است  .

 شبکه  آب و فاضلاب

زیرساخت شامل  8550 متر شبکه  توزیع  آب و  6110  متر شبکه  فاضلاب می باشد  که  در سال  98 توسط شرکت  عمران  شهر جدید هشتگرد  اجرا گردیده  است  .

انشعابات  آب و فاضلاب

انشعابات  آب و فاضلاب شامل  5200 واحد  می باشد  که  توسط عمران  شهر جدید  هشتگرد  در سال  98  اجرا  گردیده  است .

شبکه  برق 

شامل  6000 متر اجرا  شبکه  برق و  4000 متر روشنایی معابر  مسکن  مهر و نصب  3000  واحد  کنتور برق  بوده  که  توسط شرکت  عمران  در سال  98  اجرا گردیده  است .

شبکه  گاز

اجرا  شبکه  توزیع  و اجرا  ایستگاه  تی بی اس (  تقلیل  فشار )  سایت  یادگار به  طول  4500 متر می باشد که  توسط شرکت  عمران  اجرا  گردیده  است .