مترو شهر جدید هشتگرد

بر اساس مطالعات انجام شده توجیه فنی ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه مترو شهر جدید هشتگرد نه تنها از دیدگاه اقتصادی توجیه اساسی دارد، بلکه منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای این شهر در بر دارد که ارزش استفاده از وقت و زمان برای مسافران یکی از این فواید است. احداث مترو کرج_شهر جدید هشتگرد، متوسط زمان سفر به کرج و تهران را در شرایط موجود حداقل نیم ساعت کاهش میدهد. لذا با توجه به این مهم پروژه فوق موجب صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه حمل و نقل خواهد شد و علاوه بر آن به جهت ارزیابی مزایای ویژه انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی توسط مردم موجب کاهش در هزینه و مزیت استفاده از سایر گونه های دیگر حمل و نقل می گردد.

توضیحات پروژه

قطار شهری مهر شهر -شهر جدید هشتگرد

شهر جدید هشتگرد با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی می تواند بر ساماندهی جمعیتی و جلوگیری از گسترش بدون برنامه کلان شهر کرج و تهران بسیار موثر باشد . اما این اهداف زمانی تحقق می یابد که تسهیلات و امکانات مناسبی برای تمایل شهروندان نسبت به اسکان در این شهر جدید فراهم آید. یکی از امکانات مهم و موثری که می توان به آن اشاره کرد چگونگی دسترسی به سیستم حمل و نقل سریع ریلی (قطار سریع السیر) ، یکی از شبکه های دسترسی است که جذابیت سکونت در این شهر را افزایش می دهد با توجه به مطالب فوق و در راستای اهداف عالی ، شهر جدید هشتگرد بزرگترین شهر جدید کشور محسوب می شود به طوری که در آینده جمعیتی بالغ بر 670 هزار نفر را در خود جای خواهد داد ، لذا مطالعه یکی از مهمترین پروژه های مدرن روز در بحث حمل و نقل (قطار سریع السیر) آغاز شد و امضای قرارداد احداث قطار سریع السیر منعقد گردید.

براساس مطالعات انجام شده توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی پروژه مترو شهر جدید هشتگرد نه تنها از دیدگاه اقتصادی توجیه اساسی دارد. بلکه منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای این شهر در پی دارد که ارزش استفاده از وقت و زمان زمانی برای مسافران یکی از این فواید است. احداث متروی مهرشهر – شهر جدید هشتگرد متوسط زمان سفر به کرج و تهران را در شرایط موجود حداقل نیم ساعت کاهش می دهد ، لذا با توجه به این مهم پروژه فوق موجب صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه حمل و نقل خواهد شد و علاومه بر آن به جهت ارزیابی مزایای ویژه انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی توسط مردم موجب کاهش در هزینه و مزیت استفاده از سایر گونه های دیگر حمل و نقل می گردد.

امتیاز سیستم قطار برقی
  • ایمنی
  • مناسب ترین از نظر زیست محیطی
  • سرعت
  • اقتصادی
  • راحتی
مشخصات قطار سریع السیر مهر شهر – شهر جدید هشتگرد
مشخصات مسیر موقعیت مسیر حاشیه شمالی آزاد راه ک…اصله 45 تا متری از محور
طول مسیر 26.5 کیلومتر
حداکثر شیب طولی 12.5 در هزار
نوع روسازی بالاستی
مشخصات قطار ترکیب حداکثر هر قطار یک لکوموتیو + 10 واگن دو طبق + یک لکوموتیو
نوع و قدرت لکوموتیو و سیستم اتصال برقی با اتصال بالاسری – 3200 کیلو وات
ریل و تراورس بتنی پیش تنیده UIC60
حداکثر سرعت قطار 140 کیلومتر در ساعت
حداقل سر فاصله زمانی حرکت قطارها 10 دقیقه (برای سال افق طرح)
زمان مسافرت با سرعت متوسط 100 کیلومتر 15 دقیقه
ظرفیت جابجائی مسافر در روز برای سال افق 1402 73500 نفر(رفت و برگشت)
ابنیه طرح گالری امامزاده محمد 400 متر- عبور از زیر خیا…و خیابان 45 متری پونه
گالری بهارستان 2000 متر – با توجه به شر…رافی و رعایت شیب حداکثر
پلهای تقاطع ها و رودخانه ها 22 دستگاه
گالری سوپا بطول تقریبی 300 متر
اعتبار کل تا پایان پروزه 2580 میلیارد ریال