نام پروژه : مدرسه مهستان
مساحت زمین (متر مربع) : 7000
مساحت بنا : 1700
موقعیت : فاز 7
تعداد کلاس :12
روش ساخت : انتخاب پیمانکار
توضیحات : تحویل قطعی

توضیحات پروژه