نام پروژه : مصلی الغدیر
مساحت زمین (متر مربع) : 5000
مساحت بنا : 3921
موقعیت : فاز 2
تعداد طبقات :3
روش ساخت : انتخاب پیمانکار
توضیحات : تحویل قطعی

توضیحات پروژه