معرفی شرکت

نام شرکت :شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

این شرکت در سال 1367 به عنوان مجری طرح شهر جدید هشتگرد و با تصویب اساسنامه در سال 1368 فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت وابسته به وازرت راه و شهرسازی آغاز نمود.

نوع و زمینه فعالیت:

تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه کشی تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمان های لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینه های تامین شده و یا از طریق خریداری، تملک، اجاره و صلح حقوق بر اساس آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و همچنین تهیه و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره . اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهوری .

دفتر مرکزی:
کیلومتر ۶۵ اتوبان تهران – قزوین، شهر جدید هشتگرد، میدان شهرداری، انتهای بلوار انقلاب، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
کد پستی: ۳۳۶۱۹۱۳۱۱۱
تلفن:۱۸-۰۲۶۴۴۲۶۰۳۱۱
فکس: 

گالری تصاویر