علی تشکری

مشاور مدیر عامل و رئیس اداره حراست

مشاهده پروفایل

علیرضا طالب زاده

رئیس اداره درآمد و بودجه

مشاهده پروفایل

عبدالکریم اونق

ذیحساب

مشاهده پروفایل

محمد جواد حصاری

رئیس اداره روابط عمومی

مشاهده پروفایل

محمد مارینی

رئیس اداره اداری و پشتیبانی

مشاهده پروفایل

اسداله بیدوند

رئیس اداره پیمان و رسیدگی

مشاهده پروفایل

کاوه فیضی

سرپرست اداره مالی

مشاهده پروفایل

جعفر آقائی مغانجوقی

مدیر مسکن مهر

مشاهده پروفایل

فرهاد میر

سرپرست املاک واگذاری

مشاهده پروفایل

بهزاد بذر پاچ

مدیر اداره املاک و امور حقوقی

مشاهده پروفایل

حسین دارابی

رئیس اداره فنی و اجرایی

مشاهده پروفایل

یاسمن مجد

رئیس اداره فناوری اطلاعات

مشاهده پروفایل

پرویز کریمی

سرپرست فضای سبز و مسئول هیدروپونیک

مشاهده پروفایل

علی صادقی گرمارودی

مسئول خدمات

مشاهده پروفایل