کاوه فیضی

رئیس امور مالی و ذیحسابی

مشاهده پروفایل

مهدی سیفی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

مشاهده پروفایل

اسداله بیدوند

سرپرست اداره امور پیمان و رسیدگی

مشاهده پروفایل

جعفر آقائی مغانجوقی

سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکت

مشاهده پروفایل

پرویز کریمی

سرپرست فضای سبز و مسئول هیدروپونیک

مشاهده پروفایل

شهروز سنجری

رئیس خدمات شهری

مشاهده پروفایل

علی یزدی

رئیس اداره امور فنی و اجرایی

مشاهده پروفایل

محمدجوادحصاری

سرپرست حوزه روابط عمومی

مشاهده پروفایل

یاسمین مجد

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشاهده پروفایل