علیرضا طالب زاده

رئیس اداره درآمد و بودجه

مشاهده پروفایل

کاوه فیضی

رئیس امور مالی و ذیحسابی

مشاهده پروفایل

مهدی سیفی

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

مشاهده پروفایل

اسداله بیدوند

رئیس اداره پیمان و رسیدگی

مشاهده پروفایل

جعفر آقائی مغانجوقی

رئیس (امور مشارکتی و اقدام ملی)

مشاهده پروفایل

حسین دارابی

رئیس اداره فنی و اجرایی

مشاهده پروفایل

یاسمن مجد

رئیس اداره فناوری اطلاعات

مشاهده پروفایل

محسن بیگی

سرپرست فضای سبز و مسئول هیدروپونیک

مشاهده پروفایل

ایرج خسروی

سرپرست اداره حمل و نقل و ترافیک

مشاهده پروفایل

لادن هاشمی

رئیس اداره امور شهرسازی و معماری

مشاهده پروفایل