ذبیح اله زارع

سرپرست معاونت اداری، مالی و بودجه

ذبیح اله زارع سرپرست معاونت اداری، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او کارشناسی ارشد MBA است.

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی: z.zareh60@gmail.com

مشاهده پروفایل

لادن هاشمی

سرپرست اداره مسکن و شهرسازی

لادن هاشمی سرپرست مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او کارشناسی ارشد پیوسته رشته مهندسی معماری است .

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

حسین دارابی

سرپرست اداره امور فنی و اجرایی

حسین دارابی سرپرست اداره امور فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او کارشناسی ارشد عمران – مهندسی و مدیریت ساخت است .

شماره تماس: 18-44260311-026               ایمیل سازمانی: h.darabi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل