مهندس داوود صفدری

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

داوود صفدری از اسفند 1397 مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد انتصاب گردید. او مدیر کل پیمان و مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از 1394 تا بهمن 97 بوده است.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل

محمد علی حاجی زاده

نائب رئیس و عضو هیات مدیره

آقای محمد علی حاجی زاده ، نائب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.

شماره تماس:18-44260311-026

مشاهده پروفایل

محسن مجذوب

عضو هیات مدیره

محسن مجذوب از مرداد 1396 تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و مدیر کل توسعه مسکن شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید بوده است.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل

مهدی رضیئی

عضو هیات مدیره

مهدی رضیئی از بهمن 1397عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد است.او طی 3 ماه سرپرست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و 10 سال سابقه مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و 3 بار هم بعنوان مدیر نمونه در استانداری کرمانشاه منصوب گردید.

شماره تماس: 18-44260311-026

مشاهده پروفایل