دکتر مسعود حق لطفی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

متخصصان و مدیران شهری موفق همگی بر این امر تاکید دارند که شهر صرفاً مکان تجمع و اسکان یک جمعیت مشخص، ساختمان، خیابان و خودرو و سایر بناها نیست بلکه همچون یک موجود و پیکره زنده و پویا و دارای تحرک همواره در حال تغییر، تحول و دگرگونی است.
رشد جمعیت به ویژه در شهرها و گسترش بی رویه شهرنشینی در خلال قرن بیستم موجب مطرح شدن مقوله سلامت گردید. سلامت شهر در گرو داشتن محیط سالم و بسترهای مناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، زیباشناختی و ورزشی است که شهروندان پایه اساس و سرمایه اصلی این شهر را تشکیل می دهند.
از نظر سازمان بهداشت جهانی اهداف شهر سالم عبارتند از: داشتن محیط فیزیکی تمیز و امن با کیفیت بالا، داشتن اکوسیستم پایدار شهری، داشتن جامعه منسجم و نیرومند با حمایت دو جانبه از سوی مردم و دولت، ایجاد مشارکت همگانی در تصمیمات مربوط به زندگی، سلامت و رفاه، تامین نیازهای اساسی، داشتن اقتصاد شهری زنده، نوآور و پویا، دسترسی به تجارب و منابع در سطح وسیعی برای همه، تشویق جامعه برای ارتباط با میراث فرهنگی، داشتن حداقل سطح مناسب از بهداشت عمومی و داشتن ساختار شهری مناسب است.
بنابراین در ایده شهر سالم، شهر موجودی زنده است که رشد کرده و متحول می‌شود، لذا شهر سالم نوعی نتیجه و محصول نیست بلکه نوعی جهت‌گیری و فرآیند است و حرکت تکاملی دارد. بنابراین در این ایده بر این نکته تاکید می‌شود که انسان و شهر زیر مجموعه‌هایی از طبیعت هستند که به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را از هم منفصل نمود. طبیعی است که داشتن شهر سالم و شهرنشینی متعادل بدون همکاری، هماهنگی و تعامل همه عناصر اعم از مردم- دولت و نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری‌ها و سایر نهادهای شهری مانند شورای شهر و حتی سازمان مردم نهاد(NGO) نخواهد بود.
در شهرسالم مردم دارای فرصت‌های شغلی مناسب و برابر هستند در نتیجه همه آنها از یک رفاه نسبتاً مطلوب برخوردار می‌باشند. شهر سالم دارای فضای عمومی چشم انداز شهری زیبا با الهام از فضای سبز مناسب و تلفیقی از معماری بومی و مدرن می باشد.
شهر باید دارای امکانات فرهنگی و آموزشی مانند کتابخانه، فرهنگسرا، سینما و دانشگاه باشد و این امکانات به طور عادلانه در اختیار عامه مردم قرار گیرد. زمینه‌های لازم برای مشارکت و فعالیت اجتماعی بانوان به طور عادلانه ایجاد شده باشد. مشارکت مردمی در حد اعلای خود باشد و شهروندان از حقوق شهروندی بهره‌مند باشند و خود را متعلق به جامعه شهری بدانند. فضاها و امکانات شهری را از آنِ خود نپندارند. مردم شهر سالم از امنیت اجتماعی و روانی مطلوب بهره می‌برند. ناهنجاری‌های اجتماعی( اعتیاد، دزدی، طلاق، خودکشی و فحشا) در حداقل ممکن باشد. شهرداری ترافیک روان، حمل و نقل عمومی مناسب داشته باشد. همچنین امکانات تفریحی و زمینه‌های گذران اوقات فراغت، ایجاد شادی عمومی فراهم شده باشد. در نتیجه مردم دارای تنش اجتماعی و فشارهای روانی کمتری هستند.
به هر حال یک برنامه‌ریزی و مدیریت زیست محیطی در درست برنامه های شهری پایدار در گرو موارد ذیل است:
۱. بتواند مشکلات زیست محیطی خود را شناخته و آنها را اولویت بندی کند
۲. بتواند راهبردها و رویه ها را به کار گیرد که مورد توافق بوده و در فرآیند توسعه هماهنگ ایجاد کند .
۳. راهبردهای به روز و طرح‌های عملی که از حمایت گسترده برخوردار است را به کار گیرد.
۴. راهبردها را اجرا کند و طرح‌ها را به برنامه و پروژه های عملی تبدیل نماید.
۵. به پایش فعالیت های در حال انجام بپردازد.
اساسا هیچ کیفیت مطلوب شهری از جمله شهر سالم، هرگز نمی‌تواند محصول یک پیامد و اتفاق باشد. شهر سالم تنها میتواند محصول زنجیره ای از اقدامات منطقی، هماهنگ و برنامه محور باشد. از این رو تامین آن درگرو جریان داشتن تعامل و همکاری فی‌مابین دولت، وزارت متبوع، استانداری البرز، نمایندگان محترم استان و به خصوص مردم فهیم شهر جدید هشتگرد می‌باشد
در آخر اینجانب خود را متعهد می‌دانم با استعانت از خداوند متعال تمامی تجربیات مدیریتی گذشته خود را برای رسیدن به اهداف فوق به کار ببندم.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد