آمادگی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد بمنظور تحویل زمین برای احداث ۱۵ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن یکم

صبح روز دوشنبه نشست بررسی اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرجدیدهشتگرد با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی و اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدیدکشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار و آخرین وضعیت اقدامات انجام شده این طرح در شهرجدیدهشتگرد مورد بحث قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت [...]