حمایت شرکت عمران شهرجدید هشتگرد از پایان نامه های دانشجویی

معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد ضمن تبریک روز پژوهش از آمادگی شرکت عمران جهت حمایت از پایان نامه دانشجویی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛ رضا رحمانی در گفت و گو با رادیو البرز با اشاره به وظایف واحد معماری و شهرسازی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد [...]