دولت با استفاده از منابع خود مسکن مهر را تکمیل می‌کند

رییس اداره فنی و اجرایی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد از تزریق منابع دولت برای تکمیل مسکن مهر خبر داد و گفت: با توجه به عدم تکمیل آورده متقاضیان، دولت در تلاش است از محل فروش اراضی خود بخشی از آورده متقاضیان را تامین تا مسکن مهر تکمیل گردد. به گزارش [...]