سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

برچست: سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

مسائل و مشکلات پروژه مسکن مهر ابنیه و روماک در شهر جدید هشتگرد(مهستان) مورد بررسی قرار گرفت

میرمحمد غراوی عضو هیئت مدیره به همراه سرپرست معاونت فنی و مهندسی و تعدادی از مدیران کل شرکت عمران شهرهای جدید کشور با حضور در شرکت عمران شهر جدیدهشتگرد(مهستان)، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران شهر جدیدهشتگرد( مهستان) برگزار گردید مسائل و مشکلات پروژه مسکن مهر [...]

جلسه بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد(مهستان)

جلسه بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از پروژه های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد با حضور مهندس چاغروندی سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره، معاونین و مشاوران شرکت عمران شهر جدید هشتگرد(مهستان) برگزار و تصمیماتی برای تسریع روند اتمام این پروژه ها اتخاذ [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content