برگزاری نشست مشترک در خصوص زیرساختهای اجتماعی شهر جدید هشتگرد

نشست مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با سرپرست و عضو هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران شهرجدید هشتگرد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ عبدالوهاب شهلی بر مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر [...]