هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی و ممنوع است

نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد اظهار داشت: به استناد شیوه نامه ثبت نام هر گونه خرید و فروش و معامله امتیاز مسکن ملی غیر قانونی و ممنوع است. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛ رافع ناصری فر گفت: متقاضیان مسکن ملی به صرف تائید [...]