حق لطفی: با تکمیل زیرساخت های قطار شهری کرج – هشتگرد، ظرفیت جابه جایی مسافر در این خط روزانه به بیش از ۱۰۰ هزار مسافر می رسد.

مسعود حق لطفی با اشاره به اینکه فرآیند لازم درجهت تکمیل عملیات سیگنالینگ قطار شهری کرج - شهرجدیدهشتگرد در دستور کار شرکت عمران است، ابراز امیدواری کرد تا پاییز امسال به وضعیت مطلوب می رسد و ادامه داد این مهم نقش موثری در کاهش فواصل ساعت حرکت قطارها دارد. به [...]