مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد: نخستین مدرسه استثنایی ۱۲ کلاسه تحویل آموزش و پرورش می شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گفت: برای سال تحصیلی آتی نخستین مدرسه استثنایی ۱۲ کلاسه در شهر جدید هشتگرد با همکاری آموزش و پرورش استان به بهره برداری می رسد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛ مسعود حق لطفی با اشاره به ضرورت رفع کمبود فضاهای [...]