روند اداری رسیدگی و پیگیری ارائه خدمات به ارباب رجوع و شهروندان شهرجدید هشتگرد توسط شرکت عمران در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت

نشست شورای معاونین و مدیران شرکت عمران با حضور سرپرست و اعضای هیئت مدیره این شرکت به منظور بررسی میدانی ستادی نحوه ارائه خدمات و برنامه ریزی در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ در این نشست بر هم اندیشی [...]