مدیرکل دفتر فنی و اجرایی و نظارت شرکت عمران شهرهای جدید کشور

برچست: مدیرکل دفتر فنی و اجرایی و نظارت شرکت عمران شهرهای جدید کشور

بررسی و تعیین تکلیف پروژه‌های خودمالکی مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد

در نشستی با حضور عضو هیئت مدیره و مدیر کل دفتر فنی و اجرایی و نظارت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران شهرجدید هشتگرد و سازندگان و پیمانکاران مسکن مهر شهرجدید هشتگرد پروژه‌های خود مالکی این شهر مورد رسیدگی قرار گرفت. به [...]

تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن مهر

حسب دستور معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور عضو هیئت مدیره و مدیر کل دفتر فنی، اجرایی و نظارت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، پروژه‌های مسکن مهر و خودمالکی شهر جدید هشتگرد تعیین تکلیف خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛  در راستای تاکید دکتر [...]

نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه های شهرجدید هشتگرد با حضور مدیرکل دفتر فنی و اجرایی و نظارت

مدیر کل دفتر فنی، اجرایی و نظارت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدکشور، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، پروژه‌های مختلف شرکت در ارتباط با موضوعات آماده سازی، مسکن مهر و طرح اقدام ملی، بررسی نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛ حبیب اله چاغروندی [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content