نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه مهر ۹ – ۵۳

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد بمنظور بررسی مسائل و مشکلات پروژه های مسکن مهر با پیمانکاران پروژه مهر ۹ - ۵۳ نشستی برگزار کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛ مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد در این نشست بر تسریع در تکمیل و تحویل [...]