إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه‌هاي‌ دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می‌دهد کـه در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید. در نهایت تأسف مصیبت درگذشت همکار عزیزمان مرحوم مغفور جناب [...]