بعد از 10 سال پیگیری اسناد گلخانه های شهرجدیدهشتگرد آماده انتقال شد

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدیدهشتگرداز رفع مشکل اسناد گلخانه های شهرجدیدهشتگرد خبر داد و گفت: بعد از 10 سال پیگیری اسناد گلخانه های شهرجدیدهشتگرد آماده انتقال شد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد؛ بهزاد بذرپاچ گفت: گلخانه شهرجدیدهشتگرد در زمینی به مساحت 30 هکتار به عنوان بزرگترین گلخانه [...]